Er is enige verontwaardiging ontstaan over het geel en blauw van de nieuwe bazaar First XL in de Torenstraat. Het straatbeeld wordt door deze reclame-uiting danig ontsierd, aldus vele mensen die zich op sociale media uiten. Bezint eer ge begint, dit spreekwoord zal bij raadsleden door het hoofd galmen, die er in 2015 ervoor gezorgd hebben dat in bijna heel Oosterhout de welstandsregels en de welstandstoetsing afgeschaft zijn. Zo ook voor onze binnenstad. Wat overblijft is de vraag of genoemde reclame-uiting onder het kopje ‘excessen’ valt. Over die vraag mogen de knappe koppen op het Slotjesveld zich dan gaan buigen.

Groen Brabant toonde zich in de raadsvergadering van september 2015 warm voorstander van het behoud van de welstandsregels. Het was aan dovemansoren gericht, omdat een meerderheid van de raad het collegevoorstel alsnog amendeerde met een beleidswijziging, waardoor we nu met de als zodanig door burgers gevoelde gebakken peren zitten. Nederland is vergeven van verstikkende regelgeving, daarom is er niets op aan te merken als partijen in verkiezingstijd mensen aan zich willen binden door te roepen dat we met minder regels toekunnen. Als je je belofte wilt nakomen en daadwerkelijk regels gaat afschaffen… schaf dan niet juist die regels af die voor rust in de maatschappij zorgen.

Cees Noltee
Groen Brabant