kop

Alle partijen zeggen het beste met de kiezer voor te hebben. Helaas is dat vaak niet zo. Groen Brabant echter neemt haar stemmers serieus en houdt zich aan haar verkiezingsprogramma.

De belangrijkste speerpunten van Groen Brabant zijn:

 • Zorggeld naar zorg en NIET naar algemene middelen.
 • Geen groene symboolpolitiek waarbij twijfels bestaan over de energieopbrengst in relatie tot de investering. Dus niet meer windmolens en woningen niet van het gas los. Wel maatregelen met de hoogste opbrengst, tegen de laagste kosten.
 • Benoemen van de problemen uit migratie wordt al snel racisme genoemd. Groen Brabant benoemt de problemen wel en pakt ze aan.
 • Armoede onder kinderen effectief bestrijden.
 • Een tekort aan volgroeide straatbomen dreigt. Plant bij vervanging bomen met een stamomvang van 30 centimeter voor een klimaatbestendige stad.
 • Groen Brabant is tegen uitbuiting van mensen. Dit kan enkel stoppen door niet mee te werken aan zogenaamde hotels voor arbeidsmigranten.
 • Beter onderhoud van de openbare ruimte waaronder tijdig uitvoeren van onkruidbestrijding, het snoeien van de beplanting en het zwerfvuil ruimen in de wijken, stad en buitengebied.
 • Geld investeren in activiteiten die eenzaamheid onder ouderen tegengaan.
 • Hoogbouw beperken tot maximaal 4 verdiepingen met eventueel een setback.
 • Uitbreiden politiecapaciteit in Oosterhout. Dan kunnen we de georganiseerde criminaliteit echt op de huid gaan zitten.
 • Wijkagenten die IN de wijk ook vandalisme en graffiti aanpakken.
 • De hoofdzaak van handhaving is volgens Groen Brabant corrigeren en in gesprek gaan, niet alleen bonnen uitschrijven.

footer