College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Oosterhout

Slotjesveld 1

4900 GB Oosterhout

Oosterhout, 18 maart 2019

Onderwerp: Art. 39 vragen betreffende project Galvanitasfabriek - Pannehoef

Geacht College,

U bent bereid 600.000 euro te investeren om een deel van het Galvanitasterrein om te laten bouwen tot culturele broedplaats. U vindt het belangrijk om ruimte te bieden aan de ontwikkeling van cultuur. U bent op voorhand uitgaan van 50 procent van de oorspronkelijke kosten bij de Pannehoef.

Bovenstaande is een korte samenvatting van wat in de media verschenen is.
Groen Brabant krijgt hierbij een beetje de indruk alsof het college wil doen voorkomen dat het financiƫle plaatje de reden is van het mislukken van de culturele plannen in de Pannehoef.

Vraag: kunt u nog eens in chronologische volgorde het hoe en het waarom van de mislukte culturele plannen in de Pannehoef schetsen?

Uit berichtgeving is niet op te maken of er van uw zijde plannen zijn om de Pannehoef af te stoten. Dit betekent dat het gebouw gemeentelijk vastgoed blijft, waardoor de kans bestaat dat een volgende club zich aandient om aanspraak op het gebouw te maken. Met dan weer opnieuw bijkomende kosten voor de gemeenschap.

Vraag: Graag uw visie over de toekomst van de Pannehoef als gemeentelijk vastgoed.

BOCK ligt om de hoek van het Galvanitasterrein.

Vraag: Als er al een broedplaats om de hoek ligt, lijkt het u dan niet verstandiger om, gezien de schaal van Oosterhout, dit stukje cultuur onder te brengen bij het voormalig zwembad?

Cees Noltee
Groen Brabant

 

Update: antwoorden college

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 6.png