Geacht College,

Er zijn nogal wat mensen Electro gevoelig. Ze klagen over hoofd -en spierpijn, moeheid en concentratie problemen. Hoe het precies wordt veroorzaakt is niet duidelijk. Dat er met de toepassing van millimeterstraling (5G) waarschijnlijk huidklachten bij komen geeft een nog grotere maatschappelijke onzekerheid. Producenten en bevorderaars van de 5G technologie zitten daar niet mee. Nederland en dus Oosterhout moeten immers vooruitlopen.

Naar het schijnt moeten 5G antennes gezien de korte afstand die de zenders kunnen overbruggen relatief dicht bij elkaar geplaatst worden, bijvoorbeeld op 50- 100 meter afstand. Dat kan ondermeer inhouden dat burgers een antenne in hun voortuin geplaatst krijgen, zonder recht op verweer. Doordat de hogere frequentie van 5G minder goed door muren heen gaat moeten antennes dichter bij “leefgebied” worden geplaatst. Daardoor heb je meer last van een antenne in een bushokje of een lantarenpaal dan van de straling uit een zendmast.

Zolang het niet onomstotelijk vaststaat dat de straling ongevaarlijk is voor de volksgezondheid is het uitrollen van een nieuw 5G netwerk onverantwoord en ongewenst volgens velen. Wij vragen u dan ook voorlopig af te zien van het installeren van 5G. De belangrijkste reden hiervoor is de onduidelijkheid die er is ten aanzien van de gevaren voor de volksgezondheid.

De VNG bepleit de democratie op gemeentelijk niveau uit te schakelen bij de uitrol van 5G. Hiermee worden burgers die (mogelijke) gezondheidsschade vrezen qua inspraak en of bezwaarprocedures buiten spel gezet. Wij vinden dit een zeer kwalijke zaak.

Graag vernemen wij of u als college ingestemd heeft met de positie, welke de VNG inneemt.

Heeft u willens en wetens het voornemen om de burgerrechten op gemeentelijk niveau via landelijke wetgeving uit te schakelen?

Welke zwaarwegende motieven heeft u indien het antwoord op de vorige vraag ja zou zijn?

Zo spoedig mogelijk een antwoord van uw verwachtend,

Groet C.J. Noltee

Groen Brabant

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 6.png