Geacht College,

Het is Groen Brabant ter ore gekomen dat in het herinrichtingsplan Vondellaan - Burgemeester Holtroplaan een nieuw voorstel staat voor herinrichting parkeerplaatsen winkelcentrum Zuiderhout.

Twee huidige parkeerplaatsen die goed functioneren en langs /schuin gesitueerd zijn moeten om redenen ons niet bekend, 2 maal haaks worden. Hiervoor zal een monumentale boom (eik) moeten wijken.

Groen Brabant vindt dat dit geen goede reden is om een beeldbepalende en monumentale boom te kappen. Omdat monumentale bomen in zijn algemeenheid een juridische status hebben, worden ze beter beschermd zou je zeggen. Voor een monumentale boom is namelijk het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het kappen ervan alleen mogelijk als er zeer zwaarwegende redenen zijn?

Bent u dit laatste met Groen Brabant eens?

Tilt uw college net als Groen Brabant zwaar aan de status van monumentale bomen?

Wij vragen ons ook af of het bomenbelang hier opweegt tegen het belang (situering) van twee parkeerplaatsen in het geval van herinrichting van de openbare ruimte?

Cees Noltee Groen Brabant

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 6.png