Burgemeester en Wethouders Gemeente Oosterhout,

Slotjesveld 1,

4900 GB Oosterhout.

Oosterhout, 3 april 2020

Onderwerp: Art.39 vragen RaadsInformatieSysteem RIS

Geacht college,

De RIS (raadsinformatiesysteem) is enkele jaren geleden offline gehaald en vervangen door een nieuw systeem: IBABS genaamd. Notulen zijn vervangen door videobeelden van de raadsvergaderingen. Om ons raads- en steunfractiewerk serieus te kunnen uitvoeren, moeten we soms de archieven induiken om over het een en ander ons geheugen op te frissen. De IBABS is voor ons in huidige toestand niet toereikend, omdat het archief van deze niet verder teruggaat dan januari 2014. Alle informatie die op eerder genoemde RIS stond is niet overgenomen in IBABS en dus niet meer toegankelijk voor in politiek geïnteresseerde burgers.

In de huidige situatie moeten we aan de griffier vragen of deze a.u.b. bereid is voor ons een simpele zoekopdracht, die we voorheen zelf uit konden voeren, te doen en om ons het zoekresultaat door te geven. Dit werpt barrières op.

Bent u het met Groen Brabant eens dat verslagen van openbare vergaderingen – dus ook die uit het verleden – transparant en voor iedereen vrij en simpel toegankelijk moeten zijn?

Bent u het met Groen Brabant eens dat dit moet kunnen zonder tussenkomst van derden?

Bent u bereid IBABS te actualiseren met de documenten uit RIS?
Zo ja, op wat voor termijn? Zo nee, waarom niet?

Indien het niet mogelijk is IBABS te actualiseren met de documenten uit RIS, bent u dan bereid de back-up van de RIS weer online te zetten en voor iedereen toegankelijk te maken?

Cees Noltee
Groen Brabant

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 6.png