Update: Link naar PDF met antwoord(en)

logo

Aan het College van B&W van Oosterhout
Postbus 10150
4900 GB Oosterhout 

Oosterhout, 4 december 2020

Betreft: Verkeersveiligheid Pannenhuisstraat

Geacht college,

Volgens artikel 39 van het reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad stelt Groen Brabant het volgende aan de orde.

Bewoners van de Vlindervallei hebben ons gewezen op de levensgevaarlijke situaties die geregeld ontstaan op de Pannenhuisstraat. Bewoners wijten dit aan het frequent asfaltklaar strijken van de Pannenhuisstraat, waardoor deze uitnodigt tot racen. De Pannenhuisstraat is voor een deel aangewezen als losloopgebied voor honden, dit is nergens duidelijk aangegeven. Mensen die hun hond uitlaten worden zelfs regelmatig door hardrijders gemaand hun hond aan te lijnen. Navigatiesystemen wijzen automobilisten die bij gelegenheden aan de Bergsebaan vertier willen zoeken doodleuk door de Pannenhuisstraat, waardoor vooral in de warmere maanden het verkeer explosief toeneemt. De toegang tot het bos bij de Rotsvlinderhof komt direct uit op de Pannenhuisstraat. Zeer onveilig. Bewoners hebben in het verleden hierover enkele malen contact gehad met de toenmalige wethouder Vissers. Deze zou de situatie bekijken en indien nodig maatregelen nemen. Daar is het nooit van gekomen.

Daarom heeft Groen Brabant de volgende vragen voor u:

 1. Wie geeft de opdracht voor het frequent gladstrijken van de Pannenhuisstraat?
 2. Als u dat bent: tot wiens genoegen doet u dat dan?
 3. Vindt u, net als ons, dat recreƫren in Oosterhout op een veilige manier plaats moet kunnen vinden?
 4. Indien ja, waarom zijn daarvoor, ondanks de meldingen van bezorgde burgers, nog geen maatregelen genomen?
 5. Bent u bereid verkeersremmende maatregelen te nemen, zodat mensen zonder angst overreden te worden kunnen recreƫren?
 6. Kunt u ervoor zorgen dat er duidelijk aangegeven wordt dat men een hondenlosloopgebied betreedt?

Cees Noltee
Groen Brabant

 

Antwoord(en) van gemeentebestuur (PDF)

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 6.png