Update: beantwoording college PDF

 

Aan het College van B&W van Oosterhout
Slotjesveld 1
4900 GB Oosterhout

Oosterhout, 22 maart 2021

Onderwerp: art. 39 vragen betreffende datalek Belastingsamenwerking West-Brabant

Geacht College,

Via de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking maakt Oosterhout onderdeel uit van Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB). Afgelopen week is bekend geworden dat er een datalek bij de BWB heeft plaatsgevonden, de tweede in vier jaar tijd. Datalekken vinden zo vaak plaats – zoals laatst ook een kinderlijk eenvoudige datalek bij de GGD – dat er volgens Groen Brabant een soort gewenning lijkt te ontstaan waarbij verantwoordelijken een sorry achteraf afdoende vinden.

De gevolgen van het niet serieus nemen van persoonlijke databescherming door bedrijven/instanties/overheden kunnen voor mensen enorm zijn. Zoals mensen die door identiteitsdiefstal in enorme persoonlijke en financiële problemen komen. Of datalekken waardoor niets vermoedende burgers geadresseerde post met een stemadvies ontvangen: de gevolgen zijn legio.

Ook de tweede datalek bij de BWB blijkt kinderlijk eenvoudig tot stand te zijn gebracht. Het veranderen van een getalletje bleek al afdoende te zijn om de gegevens van andere burgers te kunnen inzien c.q. stelen.

Bent u met ons eens dat de data van onze burgers die u met derden of meerderen deelt absoluut in veilige handen dienen te zijn?

Hoewel het al de tweede datalek in vier jaar is, kreeg de oplettende burger die het tot drie keer toe wilde aankaarten bij de BWB nul op rekest. De BWB kwam pas in actie toen de oplettende burger de krant inschakelde en die de instantie met het datalek confronteerde. De directeur van de BWB reageerde er zeer luchtig op. Citaat uit de krant: “Dat valt natuurlijk niet goed te praten. Mogelijk heeft het ermee te maken dat onze medewerkers van de klantenservice meer van belastingaangelegenheden weten dan van IT-zaken.”

Als u het met onze eerste vraag eens bent, bent u het dan ook met ons eens dat iedere melding van een datalek serieus genomen dient te worden?

Wat vindt u van de reactie van de directeur op deze ernstige datalek?

Bent u van mening, gezien de kinderlijke fout in de opslag van de data van onze burgers, dat de data van onze burgers bij de juiste persoon/personen in handen is?

Bent u bereid hierover met de dienst in gesprek te gaan en eventueel kordate ingrepen bij het veilig opslaan van de informatie van onze burgers te eisen?

Groen Brabant heeft het over de enorme gevolgen van een datalek gehad. De volgende vraag heeft betrekking op alle instanties waaraan het Oosterhouts gemeentebestuur data van haar burgers heeft verstrekt of nog gaat verstrekken.

Bent u bereid de financiële of andere schade berokkende gevolgen, die Oosterhoutse burgers door een verwijtbaar datalek oplopen, op u te nemen?

Cees Noltee
Groen Brabant

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 6.png