Aan het college van B&W van Oosterhout Postbus 10150 4900 GB Oosterhout

Oosterhout, 6 juni 2021

Onderwerp: art. 39 vragen betreffende huisvesting arbeidsmigranten Katjeskelder

Geacht college,

Er wordt met enige regelmaat bij u aan de bel getrokken door partijen en/of instanties die zich zorgen maken over het welzijn en huisvesting van arbeidsmigranten; zoals in de art. 39 vragen van GroenLinks d.d. 30 mei jongstleden. Het valt Groen Brabant op dat de antwoorden van colleges – het gebeurt namelijk niet alleen in Oosterhout – op vragen over arbeidsmigranten wel erg vaak in het voordeel uitvallen van uitzendbureaus en andere belanghebbenden die aan deze mensen verdienen. Voorspelbare antwoorden, zoals die ook van de wethouder te horen waren in het radioprogramma Pointer waar GroenLinks naar verwijst (samenvatting Pointer hier terug te beluisteren).

Groen Brabant is conform ons verkiezingsprogramma tegen uitbuiting van mensen van welke nationaliteit dan ook. Volgens Groen Brabant is het onmogelijk om een vakantiehuisje met zijn zessen te bewonen zonder de regels van het RIVM te overtreden. FNV en het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten (ABA) onderschrijven dit.

We gaan ervan uit dat u, als vergunningsverstrekker voor de huisvesting van arbeidsmigranten, bovenstaande niet onderschrijft; daarom geven wij u graag de kans om ons ongelijk – en dat van anderen - te bewijzen.

Groen Brabant heeft de volgende vragen voor u:

  • Bent u als college bereid om met twee leden van het college voor een periode van 4 weken een huisje met 4 arbeidsmigranten te delen op De Katjeskelder?
  • Wilt u hier dan een (video)blog van bijhouden met minimaal tweemaal per week een update over het reilen en zeilen van u en uw medebewoners?
  • Zo nee, waarom niet?

Cees Noltee

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 6.png