logo

Burgemeester en Wethouders Gemeente Oosterhout,

Slotjesveld 1,

4900 GB Oosterhout.

Oosterhout, 07-09-2017

Onderwerp: art. 39 vervolg vragen Wilhelminahaven

Geacht college,

Het plaatsen van een zuiveringsinstallatie heeft na 6 jaar weinig effect gehad, m.a.w. het zuiveren heeft niet veel geholpen. De ontvettingsmiddelen zoals PER en CIS zitten na zes jaar spoelen nog steeds in de grond, geeft het onderzoeksrapport aan. Bovendien heeft het vervuilde grondwater zich ook verplaatst. Thuisvester kan niet aangeven wat dit voor de toekomst betekent. Maar bouw woningen op PDM- terrein is veilig geeft Thuisvester aan. Zij bedoelen daarmee natuurlijk dat ze alleen woningen bouwen op schone grond. Nu weet iedereen dat onderzoeken in dit geval moment opnames zijn, en dat er van alles kan gebeuren.

Groen Brabant blijft daarom met de volgende prangende vragen zitten:

Als thuisvester niet kan aangeven wat het rapport wat betreft de vervuiling voor effecten kan hebben op de toekomst, hoe kan zij dan garanderen dat het PDM terrein veilig is?

Is het uitgevoerde onderzoek door de Anteagroup soms geen momentopname?

Zoals de zaken er nu bij staan bent u het met Groen Brabant eens dat het nu mogelijk is dat na enkele jaren de verontreiniging zich bevindt op locaties die nu als veilig genoeg zijn aangemerkt voor woningbouw?

Wie zit er dan met de gebakken peren als blijkt dat na afzienbare tijd de vervuiling verplaatst is naar nu nog als veilig aangemerkte locaties?

Wie is er op dat moment dan verantwoordelijk voor eventuele kosten van sanering? Wordt dit van te voren contractueel vastgelegd?

Volgens Thuisvester loopt het bouwproject geen vertraging op. Bent u het met Groen Brabant eens dat gezien de huidige omstandigheden eerst alle verontreinigde plekken grondig gesaneerd moeten worden voordat er ├╝berhaupt gebouwd kan worden? Zo niet, wie kan er dan aansprakelijk gesteld worden?

Cees Noltee

Groen Brabant

Rapport PDF

Artikel BndeStem

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 6.png