logo

Burgemeester en Wethouders Gemeente Oosterhout,

Slotjesveld 1,

4900 GB Oosterhout.

Oosterhout, 28-08-2017

Onderwerp: Art. 39 vragen betreffende plan migrantenhotel Beneluxweg

Geacht college,

In BNdeStem van 9 februari jongstleden verscheen een artikel met de kop: “Is een migrantenhotel in voormalig pand van Oranjewoud in Oosterhout een proefballonnetje?” Over het algemeen zijn krantenkoppen die met een vraagteken eindigen volgens ‘Betteridge's law of headlines’ met een NEE te beantwoorden. Zo ook nu, blijkt uit het artikel van 28 augustus 2017 in dezelfde krant. De kop nu is: “zorgen over plan migrantenhotel.” In eerste artikel spreken ondernemers hun zorgen uit over het opgelaten proefballonnetje. In laatst genoemd artikel herhalen de ondernemers hun zorgen. Ze zitten niet te wachten op een migrantenhotel aan de Beneluxweg.

Groen Brabant deelt deze zorgen. Zoals uit artikel blijkt wordt Oosterhout geprezen om haar geografische ligging; m.a.w. ideaal geografisch gelegen om de problemen van omliggende gemeenten met huisvesting van goedkope arbeidsmigranten in op te lossen. En dit moet dan ook nog eens gerealiseerd worden in een wijk die al onder spanning staat door diverse problemen die daar spelen. Groen Brabant is van mening dat wanneer er geld uitgetrokken wordt voor diverse projecten, om mensen uit de bijstand of WW weer aan het werk te krijgen, er niet meegewerkt dient te worden aan het importeren en huisvesten van goedkope arbeidsmigranten. Door onze ideale geografische ligging hebben onze bedrijventerreinen ook al een grote aantrekkingskracht op de zogenaamde dozenschuivers. Opslag en distributiecentra, een sector die nu niet bepaald uitblinkt in het scheppen van werkgelegenheid.

Daarom heeft Groen Brabant de volgende vragen:

  • Bent u met Groen Brabant van mening dat medewerking verlenen aan een migrantenhotel met goedkope arbeidskrachten haaks staat op de investeringen die gedaan worden om mensen uit de bijstand en WW weer op weg naar werk te helpen?
  • Ziet u bovenstaande vraag net als Groen Brabant als oneerlijke concurrentie?
  • Vindt u net als Groen Brabant dat in een wijk die al onder spanning staat, en waar weerstand tegen het arbeidsmigrantenhotel te bespeuren valt, sowieso als ongeschikte locatie aan te wijzen is?
  • Bent u net als Groen Brabant van mening dat gemeenten (en landen) met problemen huisvesten arbeidsmigranten de oplossing bij henzelf moeten zoeken?
  • Het is ook vreemd dat in het plan voor Floralia staat dat er voor het gebied tussen de Beneluxweg en de A27 een visie ontwikkelingstraject loopt, dat in het tweede kwartaal 2018 voor besluitvorming aan college en raad voorgelegd gaat worden. Is het college al langer op de hoogte van het plan voor een migrantenhotel en maakt dit hotel al deel uit van genoemde visie voor het gebied?

Cees Noltee

Groen Brabant

Linkjes naar genoemde artikelen:

Is een migrantenhotel in voormalig pand van Oranjewoud in Oosterhout een proefballonnetje?

Zorgen over plan migrantenhotel

Betteridge's law of headlines

Update: antwoorden college

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 6.png