Klimaatbangmakerij is, net als alle bangmakerijen een zeer probaat middel om macht en geld te vergaren. De complexiteit maakt het mogelijk om een rookgordijn op te trekken waar zeg 90% van de mensen niet door heen kijkt. Ook in Oosterhout kan men zijn gang voorlopig nog wel gaan. Uit dit voorstel blijkt dat het college bij de duurzaamheidlening alleen isolerende maatregelen (en dus niet meer energieopwekking zoals ondermeer zonnepanelen in aanmerking laat komen. Omdat isolerende maatregelen het grootste duurzaamheideffect hebben en de woningvoorraad al wat ouder is. kun je stellen dat woningen van voor 1992 niet genoeg geïsoleerd zijn voor de eisen van nu. Als je warmte verliest – via dak, muur raam of via de vloer, dan kost dat niet alleen onnodig veel geld, maar het maakt je huis ook ongeschikt voor duurzame alternatieven voor gas.

Als we dus van het gas af moeten van dit college en een grote meerderheid van deze raad, wat overigens hoogst onverstandig is, maar dit terzijde, is de enige oplossing dit te verwerpen. Want, daar waar Dijkhoff van de landelijke VVD en Buma van het CDA er blijk van hebben gegeven dat hun enthousiasme voor het klimaatbeleid wat is bekoeld, nu duidelijk is geworden dat het een astronomisch vermogen kost, waarvan de rekening vooral bij de lagere inkomensgroepen zal worden neergelegd kan dit college dat niet naast zich neerleggen. Wij vinden dit niet alleen getuigen van een enorme kapitaalvernietiging vanwege het buiten werking gestelde peperdure ondergrondse leidingnetwerk, maar ook omdat er volop aardgas te verkrijgen is uit Duitsland,Rusland, Noorwegen. Zelfs Shell heeft inmiddels aanzienlijke resultaten geboekt met meerdere boortorens in de Noordzee. En ondanks een overdaad aan overheidsspotjes en informatie van hypotheekverstrekkers en energiebedrijven, interesseert bijna de helft van de huizenbezitters zich niet voor verduurzaming van de eigen woning. Dwang om het huis energiezuinig te maken, blijkt zelfs averechts te werken.

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 6.png