Wijzigingsverordening sociale zekerheid 2017

In februari 2017 heeft de gemeenteraad van Oosterhout het bedrijfsplan 2017 van WAVA/!GO vastgesteld. Enkele dagen na het vaststellen van deze nota bereikte Groen Brabant geluiden dat het bedrijfsplan in het bedrijf zelf niet conform de regels van de WOR (wet op ondernemingsraad) vastgesteld was. Dit was niet de eerste keer dat dit gebeurd was. Voor de SP reden om in april 2012 het college te verzoeken om het bedrijfsplan van destijds van de raadsagenda te halen. Daar het een onlosmakelijk met het ander verbonden is - ook nu werd er over de P-wet gesproken - wilde Groen Brabant hier het fijne van weten. De voorzitter van de raad stelde onze vragen buiten de orde. We zullen via de schriftelijke weg alsnog om op opheldering vragen.

 

Verordening kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving omgevingsrecht

Starterslening, duurzaamheids- en blijverslening

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 6.png