Bijdrage Groen Brabant nota BI.0160665 Bedrijfsplan en eerste begrotingswijziging 2017 WAVA-GO BV

We hebben bij dit onderwerp tezamen met de VVD een amendement ingediend. Deze is aangenomen met 21 stemmen voor en 10 stemmen tegen.

 

Bijdrage Groen Brabant nota BI.0170008 beleid schuldhulpverlening

 

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 6.png