Het kost 190 miljard euro om alle huizen in Nederland energieneutraal te maken. Dat blijkt uit onderzoek van het Economisch Instituut voor de bouw na vragen van het ministerie van Economische zaken. Dit komt uit op een prijskaartje van gemiddeld 25.000 euro per woning. “De opbrengsten wegen bij lange na niet op tegen de kosten van de woningaanpassing naar energieneutrale woningen”, zegt EIB directeur Van Hoek. Dringt hier het besef door dat de uitbreiding van duurzame energie er niet toe leidt dat de afhankelijkheid van fossiele energie vermindert?

Het probleem is dat het beleid zich vooral richt op de uitbreiding van weerafhankelijke hernieuwbare energiebronnen. Maar die kunnen qua capaciteit noch continuïteit een betrouwbare en kosteneffectieve energievoorziening garanderen. De ervaringen in Duitsland bieden ons gratis lesmateriaal om te voorkomen dat we in Nederland dezelfde fouten gaan maken. Maar de vraag is of onze beleidsmakers daar wel voor openstaan. Tot op heden is daar nog niets van te merken. Ook hier in Oosterhout niet, daar gaat het stadsbestuur pas beginnen met nog meer windmolens en het van gas los zijn.