Afgelopen week werden we geconfronteerd met het opzeggen van een raadszetel door een raadslid van Gemeentebelangen. Dit raadslid had een satirisch bedoelde afbeelding op Facebook gedeeld die door moslims als kwetsend ervaren zou kunnen worden. Door de ophef die daarover ontstond vond Gemeentebelangen en het raadslid het wijzer om haar zetel in te leveren.

Omdat Gemeentebelangen beschikt over goede rechtsgeleerden hebben ze het vlees in eigen kuip kunnen keuren. Resultaat: het blazoen van een raadslid - dat eerder de fout is ingegaan - is zodanig opgepoetst dat deze zonder blikken of blozen de vrijgekomen raadszetel opeist en inneemt.

Echter, het raadslid is een jaar geleden bij zijn werkgever betrapt op het oneigenlijk gebruik van adresgegevens. Dit met als doel om op illegale manier extra zieltjes te winnen voor hemzelf en Gemeentebelangen bij de raadsverkiezingen van 2018. "Dat zo’n man zoiets verzint’, "reageerde de Autoriteit Persoonsgegevens destijds verbaasd, om vervolgens te constateren dat wat het Oosterhoutse raadslid heeft gedaan op zijn minst in strijd is met de privacyregels die in Nederland zijn opgesteld.

Groen Brabant snapt de gedachtegang dat iemand niet voor eeuwig gestraft hoeft te worden. Daar de door persoon begane misdaad het innemen van raadszetels als doel had, deze persoon na betrapt te zijn van raadszetel afzag, en nu deze persoon de raadszetel alsnog opeist en inneemt, kunnen we vaststellen dat misdaad loont. Daarover zullen andere rechtsgeleerden het vast met ons eens zijn.

Cees Noltee
Groen Brabant