Journalistiek is de voortdurende poging misverstanden te voorkomen, is te lezen in een oud handboek. De parkeerplaatsen rond de bossen bij Dorst en de Vrachelse Heide zijn afgesloten, maakt het stadsbestuur bekend. En andere parkeerplaatsen worden gesloten wanneer grote drukte wordt geconstateerd. Het stadsbestuur neemt de maatregelen, omdat de afgelopen tijd veel mensen naar de bossen bij Dorst en de Vrachelse Heide trekken. Je zou kunnen aanvoeren dat deze lockdown in eerste instantie gerechtvaardigd was als noodmaatregel, omdat er veel onzekerheid was over de werking en effecten van het coronavirus.

We weten nu echter genoeg over het virus om de risico's ervan te kunnen inschatten. We weten hoe het wordt overgedragen. Dat kan alleen door druppels in de lucht die worden verspreid door hoesten of niezen en door het virus op te pakken met de handen en het via de mond, neus of ogen naar binnen te halen. Er is geen bewijs dat het virus door de lucht wordt verspreid en het kan dus niet ‘zomaar’ bij mensen naar binnen komen. We weten inmiddels genoeg van het virus om mensen zelf de vrijheid en verantwoordelijkheid te geven om zelf te bepalen hoe ze omgaan met de risico’s van een virusbesmetting – en de andere normale risico’s van het leven. Als we de lockdown in stand houden, laten we de overheid bepalen welke risico’s we mogen lopen in het leven, inclusief de gewone risico’s die bij het leven horen. Dat leidt tot een ernstige ondermijning van onze vrijheid. De risicoloze maatschappij is een totalitaire maatschappij en daar is Groen Brabant geen fan van.

Cees Noltee,
Groen Brabant