Zegt Oosterhout 'NEE' tegen windmolens, dan zal de provincie mogelijk de regie overnemen en alsnog bepalen dat er turbines komen, aldus het antwoord van het stadsbestuur op de vraag van Groenlinks: wat gebeurt er na een NEE van de raad tegen Energiepark A59? In oktober dient de gemeenteraad een besluit te nemen over het plaatsen van windmolens en zonnepanelen in de Oranjepolder. Deze raadsvergadering is een vervolg op de nota ‘Energietransitie Oosterhout 2030’ die in oktober 2019 op Groen Brabant na raadsbreed is aangenomen.

Volgens de bangmakerij van het stadsbestuur zal er voor de raad nu dus geen andere optie zijn dan te buigen voor de wensen van het college en provinciebestuur. Het college dendert door. Shell en Eneco nodigen bewoners van harte uit om op 12 september aanstaande een bezoekje aan de Oranjepolder te brengen. Niet om mee te praten, maar door middel van een visualisatie kennis te nemen van wat zij en het college voor u besloten hebben. In deze energiewaanzin liggen er voor de fossiele industrie miljarden en miljarden euro’s klaar - en wie het kind van de rekening is hoeven we u niet uit te leggen. Geld maakt blind en Groen Brabant verwacht dan ook niet dat dit college op andere gedachten te brengen is. Echter, Groen Brabant is niet van den bange, en zal ook deze keer tegen de op subsidie draaiende windmolens en zonnepark in de Oranjepolder stemmen. Hopelijk zullen we nu - net zoals in oktober 2019 - niet weer de enige zijn die dat doen.

Cees Noltee

 

Vergadering 22 oktober 2019