header rapport Energie Loket

Stuur dit handboek niet naar bewoners.

Het gemeentebestuur smijt met enorme bedragen om u hun 'heilig verklaarde' duurzaamheidsagenda in de maag te splitsen. Zo heeft het gemeentebestuur het Regionaal Energieloket in de hand genomen. Dit loket is een samenwerking tussen gemeenten, lokale organisaties en het bedrijfsleven. In de wereld van duurzaamheid worden miljarden euro’s gepompt. Zoals het altijd bij dit soort overheidsuitgaven gaat zijn er genoeg mensen, instanties en bedrijven die daar een graantje van mee willen pikken. Wanneer tv-programma’s het wagen kritische vraagtekens te zetten bij de miljarden kostende energietransitie – zoals de uitzending van Lubach op zondag van 8 nov jl. deed – voelt men zich genoodzaakt met een reactie te komen. De domme burger mag niet te wijs worden, en dat zet je dan ook doodleuk als advies bovenaan in je rapport.

In de hoop om bij u een voet tussen de deur te krijgen voor de duurzaamheidsagenda, gaat het stadsbestuur een soort van duurzaamheidsgetuigen op u af sturen. Daar de vrees bestaat dat het 'Handboek lastige vragen' niet genoeg zal zijn heeft het Regionaal Energieloket er ook nog maar een vijftal video’s tegenaan gegooid, waarin wordt ingegaan op 'lastige vragen' als: ’Waarom gaan wij wel van het aardgas af en leggen ze in België en Duitsland aardgasnetten aan?’. ’Nederland draagt straks slechts bij aan 0,00007% van de uitstoot. Waarom moeten wij het beste jongetje van de klas zijn?’ en ’Wie gaat dat betalen?’. Een door ons ingediende motie om een pas op de plaats te maken met de energietransitie en exorbitante kosten van het aanstellen van communicatieadviseurs en toebehoren werd door de wethouder ten stelligste afgeraden. Het 'Handboek lastige vragen' is al eerder door toedoen van Amsterdamse ambtenaren via De Telegraaf uitgelekt en in te zien via de link groen-brabant/rapporten

Cees Noltee