"Het is kruis of munt", zei de non en ze trouwde de bankier.
Wie als ondernemer in de Heilige Driehoek plannen heeft om een pand te moderniseren en daarbij een kleine uitbreiding wil realiseren kan zijn borst nat maken. Dit ondervond ook een ondernemer aan de Vijfhuizen. De ondernemer wil zijn verouderde bedrijfsperceel revitaliseren. Het verouderde bedrijfspand van 150 m2 wil hij slopen en ongeveer 100 m2 groter maken. Gelet op de huidige staat van de bebouwing is het wachten op een nieuwe visie van het beschermd stadsgezicht niet noodzakelijk. Het plan is door de monumentencommissie getoetst aan de geldende welstandscriteria. Deze commissie heeft het initiatief positief beoordeeld als ook een landschappelijke inpassing van het perceel zal plaatsvinden, wat leidt tot een verbetering van de situatie ter plaatse. Tegenstanders van deze plannen schroomden niet om de ondernemer door het slijk te halen. De huidige bedrijfsvoerder is namelijk de zwager van wethouder Kastelijns en dus stinkt dit zaakje volgens hen automatisch. Het bedrijf stamt uit de jaren vijftig vorige eeuw, begonnen op de Keiweg en vanaf 1990 gehuisvest aan de Vijfhuizen 7. Een geschiedenis van maar liefst zeventig jaar.

Het verbaast Groen Brabant dan ook dat de VVD - notabene de beschermheilige van de ondernemers - het initiatief had genomen om deze ondernemer dwars te gaan liggen. Ze wisten een ruime meerderheid van de gemeenteraad mee te krijgen. Buiten dat het al moeilijk genoeg boeren is in dat gebied, als je niet tot de inner circle van de ’beschermers’ van de Heilige Driehoek behoort, moet er nooit kwade opzet toegeschreven worden aan iets wat afdoende verklaard kan worden door onwetendheid of domheid.

Cees Noltee