Mitigatie bestaat uit maatregelen nemen bedoeld om de omvang of snelheid van bijvoorbeeld opwarming van de aarde te beperken. Adaptatie is zich aanpassen aan bijvoorbeeld het veranderende klimaat door de schadelijke gevolgen van die verandering te beperken. Studies wijzen uit dat adaptatie veruit de enige logische reactie is op klimaatverandering. Immers, die verandering is mild, langzaam, vrijwel overal onschadelijk en daar waar sprake is van schadelijke gevolgen uitstekend met moderne middelen op te vangen. Zoals in de Oranje polder. Mitigatie van klimaatverandering door windmolens te bouwen en zonneparken aan te leggen is dwaasheid en onmogelijk. In theorie is hooguit het menselijk aandeel in klimaatverandering af te remmen, maar alleen als de hele wereld meedoet, op tijd meedoet en meedoet in voldoende mate. En dan niet met karrevrachten geld opgehoest door de burgers. Dat heet wensdenken.

Economen rekenden voor dat het bovendien 35 maal minder baten oplevert per inleg. De boodschap aan de gemeente en het RES zou moeten zijn: investeer veel meer in adaptatie en veel minder in mitigatie. Met andere woorden laat de veel te ambitieuze doelstellingen van extra windmolens en een zonneakker van 37 hectaren zo spoedig mogelijk los. Dit is namelijk dwaasheid en alleen bedoeld om Shell haar zakken te vullen. Mitigatie pur sang, want het netto- effect van zonneakkers is opwarming en dat moeten we nu juist beperken. Groen Brabant is de mening toegedaan dat we dat kunnen aanpassen door verandering te bewerkstelligen ofwel adaptatie uit te voeren. Oplossing is dan juist om op die locatie sociale huur en/of koopwoningen te bouwen, woningen waar een tekort aan is. Woningen die zelfvoorzienend zijn en niet alleen de eigen energie op wekken, maar zelfs los van het energienet staan.

Cees Noltee