Wat gij niet wilt dat u geschiedt…
Om burenruzies te voorkomen moet u aan allerlei regelgeving voldoen als u voornemens bent om in uw tuin veranderingen aan te brengen. U dient de voorschriften in uw APV (Algemene Plaatselijke Verordening) strikt op te volgen. Bij het plaatsen van obstakels dient u de afstand tot de erfgrens in acht te nemen en rekening te houden met artikel 4:6 ‘Overige geluid- en lichthinder’. Het is namelijk verboden om buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer of het Besluit toestellen, geluidsapparaten of verlichting(sapparatuur) in werking te hebben of handelingen te verrichten op een zodanige wijze dat voor een omwonende of voor de omgeving geluid- en/of lichthinder wordt veroorzaakt. Deze regels gelden voor u: de simpele burger. Ons Oosterhouts stadsbestuur hanteert geheel andere regels voor zijn snode plannen ten opzichte van zijn eigen buren en plant doodleuk twee windmolens van maar liefst 235 meter hoog aan de erfgrens met Geertruidenberg.

Het Oosterhouts stadsbestuur zadelt inwoners van Raamsdonksveer op met alles wat het zijn eigen burgers conform artikel 4:6 verbiedt: pertinente geluids-, trillings- en lichthinder. Om deze redenen heeft de gemeenteraad van Geertruidenberg hun versie van de RES (Regionale Energiestrategie) geamendeerd, waarin geen plaats meer is voor de twee overlast gevende windmolens tegen de erfgrens met Oosterhout. De reactie van de Oosterhoutse wethouder in de krant spreekt boekdelen over zijn handelswijze; met gekruiste vingers zeggen respect te hebben voor het standpunt van Geertruidenberg om vervolgens weer door te denderen.

Bruine stroom
Dit krijg je als je groene stroom van zonnepanelen vermengt met het rood dwangarbeidersbloed dat vermoedelijk gevloeid heeft bij de productie van diezelfde zonnepanelen. Volgens Amerikaans onderzoek zijn zonnepanelen in Nederland waarschijnlijk afkomstig van omstreden Chinese bedrijven. De fabrikanten zouden gebruikmaken van een grondstof die wordt gewonnen door dwangarbeid van Oeigoeren, een onderdrukte moslimminderheid in China. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 19 mei 2020 heeft Groen Brabant, tezamen met Groenlinks, een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend met de oproep om de stedenband met het Chinese Nantong te beëindigen. Wegens de structurele schending van de mensenrechten waar nu volgens het onderzoek wederom sprake van is. De motie kreeg onvoldoende steun. Toch roept Groen Brabant het college op om nog eens naar de strekking van de bewuste motie te kijken en zichzelf af te vragen of het wel wil meewerken aan de bruine stroom die straks uit onze stopcontacten moet komen vloeien.

Cees Noltee