Het college heeft grote haast met het plaatsen van windmolens in de Oranjepolder. De wethouder en zijn rechterhand denderen voort en schijnen een broertje dood te hebben aan tegenstand van bewoners. Wethouder Willemsen zou zijn voeten afvegen aan de zienswijzeprocedure waarmee bewoners hun bezwaren kenbaar kunnen maken. Voor enkele oppositiepartijen reden genoeg om de burgemeester te verzoeken een extra raadsvergadering, in verband met een interpellatiedebat zienswijze procedure windpark A59, te organiseren. En zo geschiedde donderdag 6 mei dan ook.

Formeel kunnen belangstellenden tot en met 26 mei een zienswijze indienen, ware het niet dat energiebedrijf Eneco pas op 19 mei klaar is met het beantwoorden van de vragen die over het energieproject zijn gesteld; waar eerder de datum van 12 mei toegezegd was. De wethouder baalde daar enorm van, dat Eneco een beetje ziek, zwak en misselijk was geworden van de complexe vragen en daarom meer tijd nodig had. Maar zie, een beetje reuring kan als medicijn werken. De meeste vragen kunnen nu ineens toch nog voor 12 mei beantwoord worden. Ook zegde het college toe de tegenstanders, van de plannen van hetzelfde college, te gaan ondersteunen bij het indienen van hun zienswijzen.

Groen Brabant heeft destijds als enige tegen de komst van windmolens an sich gestemd. Ruben Jacobs (CDA) beaamde dat ook en hield de rest van de oppositie een spiegel voor, door deze met een te checken feitenrelaas om de oren te slaan waaruit blijkt dat ze voorheen zelf ingestemd hebben met nota’s waaruit dit energiepark voortkomt. De voorzitter van de raad vond het betoog niet in de geest en reglement van het interpellatiedebat passen en kapte de verdere discussie af

Feitenrelaas Ruben Jacobs CDA

Onderbouwing:
Link naar documenten
Link naar documenten
Link naar Facebook GroenLinks

Volledige discussie